چرا بازاریابی اینترنتی بین المللی اهمیت دارد؟


چرا بازاریابی اینترنتی بین المللی اهمیت دارد؟, در این وب سایت با مفاهیمی از قبیل بازاریابی اینترنتی , شرکت بازاریابی , مدیریت بازاریابی , کتاب بازاریابی , سایت بازاریابی بازاریابی و فروش , بازاریابی بادران و ... آشنا می شویم با ما همراه باشید.

چرا بازاریابی اینترنتی بین المللی؟!!!

در ساده ترین گفتار به این معناست که  یک سازمان تجاری مستلزم تصمیم گیری در تمام قسمت های کشورش باشد .سخت ترین توضیح آن عبارت است از تشکیل گروه تولید محصولات و برنامه ریزی طرح های بازاریابی اینترنتی سازمان در کل جهان .به عبارتی دیگر ، چرا بازاریابی اینترنتی بین المللی اهمیت دارد به این دلیل که شامل تمام فعالیت های تجاری برای توزیع محصولات و عرضه خدمات سازمان به خریداران و مصرف کنندگان خود البته نه فقط در یک کشور می باشد تا بتواند سود(Profit) قابل توجهی کسب کند .

چرا بازاریابی اینترنتی
(فعالیت های تجاری برای توزیع محصولات و عرضه خدمات سازمان به خریداران و  خود در تمام  کشورها برای رسیدن به سود قابل توجه .)
 
نحوه عملکرد و اساس بازاریابی اینترنتی شامل بخش های استاندارد و عمومی بوده و در تمام فروشگاهها و کشور ها میتوان اجرا کرد که تنها ویژگی است که از دلایلی است که مشخص می شود چرا بازاریابی اینترنتی داخلی را از بازاریابی اینترنتی بین المللی در زمینه عملکرد انها متمایز میکند .همین تفاوت مهم است که موضوع جدیدی را در بازاریابی اینترنتی بین المللی ایجاد میکند از نمونه هایی که در آن مورد توجه قرار میگیرد ،اطلاع از مسائل سایر کشور ها ،گرفتن برنامه های مطلوب برای وارد شدن به کشور مورد نظر و فروشگاهای متفاوت و عمل به فعالیت های ویژه در فروشگاهایی که برای افراد خارجی که از اطمینان کمتر و احتمال خطر بیشتری برخوردار است .

چرا بازاریابی اینترنتی تحلیل محیط بین المللی مهم است؟

چرا بازاریابی اینترنتی
(عوامل مورد بررسی برای بازاریابی اینترنتی  بین المللی در زمینه اقتصادی جغرافیای اقتصادی ، بررسی عوامل جغرافیایی مثل اب و هوا ،مردم  ،صنایع و منابع طبیعی کشور )

محیط اقتصادی:

در میان تمام موضوعاتی که غیر قابل تنظیم و بررسی در زمینه بازاریابی اینترنتی  بین المللی موجودند،حیطه اقتصادی(Economyبسیار مهم است . عوامل مورد بررسی برای بازاریابی اینترنتی  بین المللی در زمینه اقتصادی جغرافیای اقتصادی ، بررسی عوامل جغرافیایی مثل اب و هوا ،مردم  ،صنایع و منابع طبیعی کشور یا شهر را در بر میگیرد که تمام آن ها به عنوان عوامل موثر بر مایحتاج یک جامعه است و به همین علت شناسایی آن ها برای بازاریابی بین المللی بسیار مهم است.مسیر رشد جمعیت جهان ، در زمینه ارزیابی خواسته ی مصرف کننده مطالعه میشود . اندازه جمعیت ، بهای رشد جمعیت ،هرم جمعیتی و همچنین بخشی از جمعیتی که در روستا و شهر زندگی میکنند ارزش هایی برای مشخص کردن میزان تقاضا برای محصولات  و ارائه خدمات در هر کشور در نظر گرفته میشود .جهت مراحل گسترش اقتصادی ، در هر سرزمینی عوامل محیطی پر اهمیتی وجود دارد که بررسی و بدست اوردن اطلاعات برای یک تصویر کلی از اندازه توسعه  اقتصاد یک کشور و همچنین پیدا کردن راههای موقعیت های سرمایه گذاری در ان کشور به بازاریابان یاری میدهد .
از مشهور ترین مدل های عرضه شده از طبقه بندی مراحل توسعه به "والت روستو" مربوط است :.
مرحلهٔ اول: جامعهٔ سنتی
مرحلهٔ دوم: مرحلهٔ قبل از جهش
مرحلهٔ سوم: مرحلهٔ جهش
مرحلهٔ چهارم: بلوغ
مرحلهٔ پنجم: مرحلهٔ مصرف ابنوه

 

منابع و مراجع:

درباره نویسنده

 سامانه اکبری
vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

نظرات

بدون نظر

ارسال نظر